Rusnaci zo Slovenska. Pozor!

Staňte sa prispievateľom na stránke venovanej rusnakom - rusínom žijúcim na Slovensku, ich (ná)reči, ako aj ich kultúre, predovšetkým zachovanej v ľudovej pesničkovej tvorbe.